Vid kundens sida

Referenser

Här kan du läsa om våra avslutade och pågående jobb.

Svealundsskolan

Nybyggnad av Svealundskolan åk F-6

Beställare: Futurum Fastigheter
Vårt åtagande: el- och säkerhetsinstallationer

Markgatan

Nybyggnad lägenheter
Beställare: Abramsson Fastigheter
Vårt åtagande: el- och teleinstallationer samt installation av solcellsanläggning

Skebäcks vårdcentral

Nybyggnad vård- och omsorgsboende samt vårdcentral
Beställare: Länsgården

Vårt åtagande: el, tele, säkerhet och brand