Vid kundens sida

Våra tjänster

Vi jobbar med den senaste tekniken och ger kunder lösningar som anpassas efter kundens önskan och möjlighet att förvalta och styra. Energieffektiva lösningar är för oss en självklarhet. Vi har som ambition att alltid skapa mervärde till dig som kund och vara lyhörd för dina behov samt lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg när vår personal utför sitt arbete.

Laddinfrastruktur

Vi utför kompletta anläggningar som anpassas efter kundens ekonomi och behov. Vi har samarbeten med samtliga fabrikat och vi kan dessutom erbjuda kontrakt över längre tid och gratis laddplatsinstallation. Se separata villkor via vår samarbetspartner.

Solcellsinstallationer

Vi ser dessa uppdrag som mycket spännande. Att vi kan få gratis energi från fin teknik är fantastiskt! Låt oss bedöma vilka förutsättningar just du har som fastighetsägare.

Styr och regler

Vi kan hjälpa dig att göra din fastighet smart genom att ge dig kontroll över förbrukning och energi. Vi kan med egen kraft och i samarbete med närliggande bolag inom koncernen ge din fastighet nytt liv. Och kanske får du bättre sömn på köpet.

Serviceuppdrag

Vi älskar service och att få möta människor med tekniska utmaningar. Det är detta som utgör bränslet i vår verksamhet. Testa oss! Vi ger oss aldrig.

El-tele-säkerhet

Ett vitt begrepp på de små trådarna, det som tjuter och det som låter och ibland det vi ser. Vi utför brandtekniska installationer, kameraövervaknings-anläggningar, passer- och inbrottsanläggningar, mm.

Entreprenad

Vi är det lilla företaget med den lokala prägeln i en professionell koncern. Vi delar på kunskap och resurser för att kunna ge oss på de stora entreprenaderna. Vi kör med öppna kort och ärlighet i allt vi gör och vi har alltid en tydlig målbild för slutkundens produkt och kvalité innan vi startar för att säkerställa att kunden känner sig trygg och blir nöjd.